Preloader

Author: Šimon Škoviera

Majú pacienti s epilepsiou vyššie riziko ochorieť na infekciu koronavírusom (COVID-19)? Nie, epilepsia sama osebe nezvyšuje riziko nákazy koronavírusom. Epilepsia takisto nezhoršuje priebeh ochorenia COVID-19. Aké faktory zvyšujú riziko COVID-19 u pacienta s epilepsiou? Niektorí pacienti, bez ohľadu na kompenzáciu záchvatov, môžu mať majú vyššie riziko pri COVID-19: Ak užívajú lieky ovplyvňujúce imunitný systém (ACTH, kortikoidy, everolimus, iné imunoterapie). Antiepileptiká neovplyvňujú imunitný systém. Ak majú ochorenie, ktoré sa prejavuje nielen epilepsiou, ale aj poruchou imunitného systému. Takíto pacienti môžu mať horší priebeh infekčných ochorení všeobecne, nielen COVID-19.