Darujte nám vaše 2%

2% z dane poháňajú naše aktivity počas celého roka

Ak sa rozhodnete podporiť z vašich 2% Meli Beli, o.z. budeme vám veľmi vďační. Vyzbierané prostriedky použijeme na: 

 • terapie, rehabilitačné pobyty a zdravotné pomôcky – pre Melinku, ale aj pre ďalších malých epileptikov

 • edukačné aktivity – osvetu o epilepsii, ale aj osvetu o prijímaní a chápaní inak obdarených detičiek

Vďaka vašim 2%: 

 • Bude môcť  Melinka absolvovať intenzívne  rehabilitačné pobyty napr. v Axis International Rehabilitation Center,  Ceremina – Centrum rehabilitácie Miroslava Náhlika alebo v ADELI Medical Center (jeden takýto dvojtýždňový pobyt bez stravy a ubytovania stojí aj 3 400 eur). S deťmi ako Melinka dokážu tieto rehabilitácie robiť malé zázraky…

 • Vďaka 2% a tiež našim projektom sa nám darí na takéto pobyty prispievať aj iným deťom s epilepsiou, ktoré to veľmi potrebujú. Túžime po tom, aby pomoci mohlo byť ešte viac. 

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

Obchodné meno: Meli Beli, o.z.
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Dobšinského 10, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO: 50626531

Darujte nám 2 % z daní, alebo dobrovoľný príspevok na IBAN SK3975000000004029941750

Ako darovať 2%

ZAMESTNANCI:

 • Zamestnanec do 15.2. požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 

 • Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%

 • Následne vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s vyplnenými údajmi Meli Beli, o.z..

 

FYZICKÉ OSOBY A SZČO, KTORÍ SI DAŇOVÉ PODÁVAJÚ SAMI:

 • Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%

 • 31.3.2023 je termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti. Ale samozrejme, veľká časť z nás si to necháva na poslednú chvíľu a odkladá si daňové priznanie na 30.6.

   

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU:

 • Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1% alebo 2% z dane. Priamo v tomto daňovom priznaní vyplní aj údaje o prijímateľovi – Meli Beli, o.z.

 • 2% z dane môže poukázať právnická osoba v prípade, že počas roka 2021 až do 31.3. alebo 30.6. 2022 (podľa termínu podávania priznania) poskytla finančný dar vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

 • Právnická osoba si môže vybrať jedného, ale aj dvoch alebo troch prijímateľov, ktorým prerozdelí financie z 2%. 

 • Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu musí byť aspoň 8 €.

Podporiť nás môžete aj príspevkom

na transparentný účet

SK97 1111 0000 0017 4278 0004
Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.
Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.