Preloader

Poslanie a vízia

Občianske združenie Meli Beli je združenie na pomoc detičkám s epilepsiou a ich rodinám. Ale naša pomoc nie je týmto striktne ohraničená. Pomáhame tam, kde nás to ťahá, kde cítime, že pomôcť máme... skrátka tam, kde sme volaní Duchom Svätým. ☺

Občianske združenie vzniklo pôvodne presne tak, ako mnoho iných občianskych združení na Slovensku, a to s cieľom zbierať 2% z dane aby sme mohli pokrývať nákladné terapie, liečbu a pomôcky pre Melinku. Veľmi rýchlo sme ale pochopili, že nechceme a nemôžeme ostať len pri tom. Chceli sme urobiť viac.

Formy pomoci a naše ciele

  • Ako to už vo svete zdravotne znevýhodnených ľudí býva, pomoc je potrebná najmä vo finančnej forme – snažíme sa prispievať na kúpu liekov, zdravotných pomôcok, terapie, liečenia.
  • Ale z vlastných skúseností vieme, že prekážky sú všade. Nielen tie finančné. A tak je v našej náplni aj to pomyselné klopanie na – pre choré deti – zatvorené dvere a predkladanie podnetov, “zlepšovákov”, myšlienok a návrhov, ktoré by mohli ten náš špeciálny paralelný svet trochu vylepšiť. 
  • Chceme tiež malým či väčšími projektmi robiť radosť hendikepovaným detičkám všade tam, kde by ju mali poznať a vždy vtedy, keď je na to správny čas… vždy.
  • Nakoľko sa v súvislosti s epilepsiou stále stretávame s nevedomosťou či predsudkami, našou snahou je tiež šíriť povedomie o tomto najčastejšom detskom neurologickom ochorení.
  • A v neposlednom rade poskytovať oporu aj samotným rodičom, ktorí sa neraz ocitnú v začarovanom kruhu a v beznádeji.