Preloader

Poslanie a vízia

Občianske združenie Meli Beli je združenie na pomoc detičkám s epilepsiou a ich rodinám. Ale naša pomoc nie je týmto striktne ohraničená. Pomáhame tam, kde nás to ťahá, kde cítime, že pomôcť máme... skrátka tam, kde sme volaní Duchom Svätým. ☺

Občianske združenie vzniklo pôvodne presne tak, ako mnoho iných občianskych združení na Slovensku, a to s cieľom zbierať 2% z dane aby sme mohli pokrývať nákladné terapie, liečbu a pomôcky pre Melinku. Veľmi rýchlo sme ale pochopili, že nechceme a nemôžeme ostať len pri tom. Chceli sme urobiť viac.

Formy pomoci a naše ciele

Ako to už vo svete zdravotne znevýhodnených ľudí býva, pomoc je potrebná najmä vo finančnej forme – snažíme sa prispievať na kúpu liekov, zdravotných pomôcok, terapie, liečenia.

Ale z vlastných skúseností vieme, že prekážky sú všade. A tak je v našej náplni aj to pomyselné klopanie na – pre choré deti – zatvorené dvere. A nie je ich málo…

Chceme tiež poukazovať na systémové chyby v spoločnosti, ale tiež robiť radosť hendikepovaným detičkám všade tam, kde by ju deti mali poznať.

A v neposlednom rade poskytovať oporu aj samotným rodičom, ktorí sa neraz ocitnú v začarovanom kruhu a v beznádeji.