Darujte nám vaše 2%

POZOR, ZMENA! Tento rok zbierame 2% cez Nadáciu ADELI, takto vyzbierané peniažky použijeme priamo na potrebné terapie v ADELI Medical Center.

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:
Obchodné meno: Nadácia Adeli
IČO 42400970

Darujte nám 2 % z daní, alebo dobrovoľný príspevok na IBAN SK3975000000004029941750

Ako darovať 2%

ZAMESTNANCI:

 • Zamestnanec do 15.2. požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 

 • Zároveň zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%

 • Následne vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s vyplnenými údajmi Nadácie ADELI.

 

FYZICKÉ OSOBY A SZČO, KTORÍ SI DAŇOVÉ PODÁVAJÚ SAMI:

 • Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%

 • 31.3.2024 je termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti. Ale samozrejme, veľká časť z nás si to necháva na poslednú chvíľu a odkladá si daňové priznanie na 30.6.

   

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU:

 • Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1% alebo 2% z dane. Priamo v tomto daňovom priznaní vyplní aj údaje o prijímateľovi – Nadácia Adeli

 • 2% z dane môže poukázať právnická osoba v prípade, že počas roka 2022 až do 31.3. alebo 30.6. 2023 (podľa termínu podávania priznania) poskytla finančný dar vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

 • Právnická osoba si môže vybrať jedného, ale aj dvoch alebo troch prijímateľov, ktorým prerozdelí financie z 2%. 

 • Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu musí byť aspoň 8 €.

DÔLEŽITÉ! Aby v Nadácii ADELI vedeli, koľko financií ide Melinke, je nutné, aby ste urobili kópiu, scan či fotografiu tlačív a poslali nám ich mailom na ozmelibeli gmail.com alebo poštou na Andrea Škovierová Dragošeková, Figová 135, 90027 Bernolákovo
Ďakujeme, za váš čas, ktorý venujete týmto nevyhnutným papierovačkám 😊
Podporiť nás môžete aj príspevkom

na transparentný účet

SK97 1111 0000 0017 4278 0004
Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.
Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.