Preloader

2% z dane poháňajú naše aktivity počas celého roka

Ak sa rozhodnete podporiť z vašich 2% Meli Beli, o.z. budeme vám veľmi vďační. Vyzbierané prostriedky použijeme na: 

 • terapie, rehabilitačné pobyty a zdravotné pomôcky – pre Melinku, ale aj pre ďalších malých epileptikov
 • edukačné aktivity – osvetu o epilepsii, ale aj osvetu o prijímaní a chápaní inak obdarených detičiek

Vďaka vašim 2%: 

 • Bude môcť  Melinka absolvovať intenzívne  rehabilitačné pobyty napr. v Axis International Rehabilitation Center,  Ceremina – Centrum rehabilitácie Miroslava Náhlika alebo v ADELI Medical Center (jeden takýto dvojtýždňový pobyt bez stravy a ubytovania stojí aj 3 400 eur).        S deťmi ako Melinka dokážu tieto rehabilitácie robiť malé zázraky…
 • Vďaka 2% a tiež našim projektom sa nám darí na takéto pobyty prispievať aj iným deťom s epilepsiou, ktoré to veľmi potrebujú. Túžime po tom, aby pomoci mohlo byť ešte viac. 

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

Obchodné meno: Meli Beli, o.z.
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Dobšinského 10, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO: 50626531

Darujte nám 2 % z daní, alebo dobrovoľný príspevok na IBAN SK3975000000004029941750

Ako darovať 2%

ZAMESTNANCI:

 • Zamestnanec do 15.2. požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 
 • Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%
 • Následne vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s vyplnenými údajmi Meli Beli, o.z..

 

FYZICKÉ OSOBY A SZČO, KTORÍ SI DAŇOVÉ PODÁVAJÚ SAMI:

 • Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%
 • 31.3.2023 je termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti. Ale samozrejme, veľká časť z nás si to necháva na poslednú chvíľu a odkladá si daňové priznanie na 30.6.

 

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU:

 • Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1% alebo 2% z dane. Priamo v tomto daňovom priznaní vyplní aj údaje o prijímateľovi – Meli Beli, o.z.
 • 2% z dane môže poukázať právnická osoba v prípade, že počas roka 2021 až do 31.3. alebo 30.6. 2022 (podľa termínu podávania priznania) poskytla finančný dar vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.
 • Právnická osoba si môže vybrať jedného, ale aj dvoch alebo troch prijímateľov, ktorým prerozdelí financie z 2%. 
 • Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu musí byť aspoň 8 €.