Svoje finančné dary môžete posielať na: IBAN SK97 1111 0000 0017 4278 0004

Verejná zbierka „Nič so mnou nezatrasie“ registrovaná pod číslom 000-2023-025035, ktorá bola vykonávaná od 26. marca 2023 do 20. marca 2024 do prenosných, stacionárnych pokladničiek a poukázaním darov na transparentný účet bola k dňu 20. marca 2024 ukončená.

Hrubý výnos zbierky činil 25 634, 16 eur

Časť z tejto sumy – 4 770 eur bola venovaná NÚDCh, Klinike detskej neurológie na zakúpenie nového EEG prístroja. Ide o peňažné dary vyzbierané počas Fialového dňa 2023 a v súvislosti s ním.

Časť – 5 200 eur sme prerozdelili medzi 8 detí. Z toho suma 4 860, 89 eur bola vyzbieraná počas akcie Sami sa z toho nevylížeme, ktorá bola spustená k Dňu detí vo vybraných zmrzlinárňach v rámci celého Slovenska.

Zvyšná čiastka bola poukázaná Melinke na účely liečby  (na zakúpenia lieku, ktorý poisťovňa neprepláca.)

 

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí neváhali a podporili deti s epilepsiou a prispeli k zakúpeniu nového EEG prístroja.

 

So zbierkou pokračujeme aj tento rok. V registri zbierok je zapísaná pod číslom 000-2024 – 023690 a názvom „Pre deti s epilepsiou“. Potrvá do 22. marca 2025.

 

Podporiť nás môžete aj príspevkom

na transparentný účet

SK97 1111 0000 0017 4278 0004
Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.
Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.