EMPATIKA

V školách sedí mnoho malých epileptikov. O ich diagnóze spolužiaci často nevedia. Ale potom sú aj takí, ktorých toto ochorenie je viditeľnejšie. Diagnóza epilepsia ho totiž môže posúvať intelektovo vzad, čím vzniká priestor na “inakosť”. Nie vždy ju vedia deti prijať tak, ako by si želali rodičia a zo všetkého najviac ON či ONA, školák a školáčka s epilepsiou. Vo veľkej miere je za neprijatím či šikanou zo strany spolužiakov len nevedomosť o podstate problémov ich rovesníka. Práve na predchádzanie spomínaných problémov je zameraný náš program EMPATIKA – ide o prednášku s následnou debatou v kruhu triedy za účasti školského psychológa či špeciálneho pedagóga.

Ak ste učiteľ a máte v triede práve takýto prípad – malého epileptika a radi by ste pre neho niečo urobili, aby sa cítil prijatý a chápaný, neváhajte nás osloviť. Ak budeme môcť, prídeme osobne, ak nie, pošleme vám materiál, ktorý by vám mohol pomôcť v práci s triedou. Súčasne si môžete pomôcť i touto prezentáciou:

  Comments are closed

  Podporiť nás môžete aj príspevkom

  na transparentný účet

  SK97 1111 0000 0017 4278 0004
  Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.
  Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.