KONFERENCIA JEŽIŠ LIEČI

Netajíme sa tým, že máme blízko k Bohu. Je nepostrádateľnou súčasťou našej cesty… aj za zdravím pre Melinku a Ninku.

A presne na tejto ceste sme v minulosti neraz blúdili. V snahe pomôcť sme sa utiekali k najrôznejším (často pochybným) terapiám. A niekedy by sme sami, ako rodičia, potrebovali terapiu… povzbudivé slová a odpovede na najrôznejšie otázky.

To nás viedlo k usporiadaniu konferencie Ježiš lieči, ktorá má za sebou zatiaľ dva ročníky.

Slovom nás prišli povzbudiť: Alexander Barkóci, Luboš Lacho,  Julo Slovák, Branislav Škripek, manželia McCauleyovci, Paľko Ružička a Braňo Letko

O svoje osobné svedectvo sa podelili pani Poláková, mama chlapčeka s autizmom a mama slepého Branka, pani Elena Dvorecká. Branko, ktorého okrem slepoty trápi aj autizmus, nám zahral na klavíri!

Súčasťou konferencie bolo aj vyvrcholenie Projektu „Modlitba za Tvoje dieťa“. Týždeň pred konferenciou sme medzi komunitou matiek združených vo FB skupine Detičky inak obdarené vyzbierali prosby o modlitbu za ich dieťa, deti. Tie sme potom vytlačili a zavesili na vianočný stromček v sále. Počas konferencie sme sa za ne všetci hromadne pomodlili a potom si každý z účastníkov konferencie (dobrovoľne) vzal jednu alebo aj viac modlitieb domov, do svojich komunít… aby sa za dieťatko mohol modliť.

  Comments are closed

  Podporiť nás môžete aj príspevkom

  na transparentný účet

  SK97 1111 0000 0017 4278 0004
  Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.
  Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.