PROSÍM SI POSTEĽ

Iniciatíva #prosimsipostel vzišla opäť zo skúseností nás rodičov s dlhodobými hospitalizáciami našich detí v nemocniciach. Mnohé deti s epilepsiou a inými pridruženými diagnózami nemajú žiaden pud sebazáchovy, ani nie sú schopné samostatnej existencie vo voľnom priestore. Neraz sú síce čiastočne mobilné, ale práve pre túto ich mobilitu, ktorá je nekoordinovaná a nestabilná ich nemôžeme len tak nechať spať, oddychovať či sedieť na obyčajnej posteli, hoci aj s klasickými bočnicami pre deti. Nevyspytateľné epileptické záchvaty sú ďalším dôvodom, prečo im potrebujeme zabezpečiť vhodné prostredie.
Klietkové postele, ktoré poznáme z minulých čias sú u nás zakázané, ale nikto neponúkol za ne náhradu. Uzatvárateľné postele s vysokými stenami sú pre naše deti nevyhnutné. Situácie, kedy sa matka nemôže vzdialiť od svojho dieťaťa ani na minútu  a vykonať si základné hygienické potreby – lebo nemá istotu, že sa počas jej neprítomností nezraní – sú v 21. storočí absurdné.
Našu iniciatívu si všimli na MZ SR. V týchto dňoch vyvíjajú úsilie, aby bolo možné zakúpiť a dodať do pár nemocníc aspoň niekoľko kusov vyhovujúcich postelí.

  Comments are closed

  Podporiť nás môžete aj príspevkom

  na transparentný účet

  SK97 1111 0000 0017 4278 0004
  Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.
  Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.