SPOZNAJ MA

Napriek inklúzii sa zdravé deti v škole nikdy nestretnú s niektorými ich rovesníkmi. Nepoznanie inakosti vyvoláva predsudky a otázky bez správnych odpovedí sú nebezpečné. Naša spoločnosť je v pomoci tým najzraniteľnejším stále v plienkach. Vychovajme si lepších ľudí a doprajme si láskavejší svet.

Projekt #Spoznajma je séria videí o deťoch so špeciálnymi potrebami, ktoré chodia do špeciálnych škôl. Videá sú určený pre predškolákov a žiakov prvého stupňa ZŠ. Príbehy sú obohatené o animácie, ktoré pomôžu deťom lepšie pochopiť deťom diagnózu. Video je ukončené otázkami, ktoré by mali zodpovedať deti spolu so svojimi rodičmi alebo pedagógmi, a tak posilniť emočnú inteligenciu našich ratolestí.

Pozri si video tu:

  Comments are closed

  Podporiť nás môžete aj príspevkom

  na transparentný účet

  SK97 1111 0000 0017 4278 0004
  Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.
  Výťažok zo zbierky použijeme na zakúpenie špecializovaného EEG prístroja, ktorý veľmi chýba na detskej neurológii na bratislavských Kramároch.